Foça

Bütün Ege’de eski dokusununisbeten de olsa koruyabilmiş az sayıdaki sahil yerleşimlerinden birisi Foça.Eski ve Yeni Foça olarak iki bölgeye ayrılmış. Korunmuş olanı Eski Foça. Foça,yani Eski Foça yani Asıl Foça, ilk görüşte insanı çarpan bir yer. Denize bakıyorsunuzönde balıkça tekneleri, arkada mavi ve ötede küçücük adacıklarla güzellergüzeli bir koy.

 

Foçalılarkentlerini şimdilerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sevimliAkdeniz fokları ile simgeleştiriyorlar ama eski Foça’lıların simgesi horozdu.Dirliğin ve erken uyanışın sembolü horoz! Foça’ya girince bir horoz heykeligöreceksiniz. Yüzlerce, yüzlerce yıl önce Phokaialılar, yani Foça’nın eskisakinleri tahtadan horoz heykellerini meclislerine, tapınaklarına vegemilerinin burunlarına koyarlarmış. Foça’da bugün de bir yerlerde bir altınhoroz olduğuna inanılıyor.